Slimme formulieren

Voor onze zakelijke relaties

Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier een voorlopige dekking aanvragen voor uw motorvoertuig. Binnen een paar dagen na de aanvraag van de voorlopige dekking, krijgt u bericht van ons of uw verzekering is overgezet naar een definitieve verzekering.

Een uitgebreide inventarisatie geeft ons kantoor een goed beeld van uw bedrijf of organisatie. Alleen dán is het mogelijk om u goed te kunnen informeren of te adviseren over de diensten die ons kantoor u kan bieden. Daarnaast is ons kantoor vanuit de wetgeving verplicht om actieve stappen te ondernemen om onze klanten en de risico's te kennen. (Customer Due Diligence)

Een eventuele AOV-uitkering kan een enorme impact hebben op de financiele situatie van een zelfstandig ondernemer en is daarom een zeer belangrijke verzekering. Om een goed afgewogen advies te kunnen geven is een uitgebreide inventarisatie vóóraf echt noodzakelijk.

Ons kantoor valt onder de reikwijdte van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en wij zijn daarom verplicht een goed CDD-beleid uit te voeren. Onderdeel van dit CDD-beleid is de controle op de UBO (ultimate beneficial owner) waarmee ons kantoor de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende kan veststellen.

Met behulp van dit formulier kunt u de definitieve cijfers van het afgelopen jaar aan ons doorgeven waarna de definitieve premie van de betreffende verzekering kan worden vastgested

Wilt u uw verzekeringen overzetten naar Millenaar Adviesgroep? Met een intermediairwijziging kunt u elders lopende verzekeringen door ons kantoor laten overnemen en beheren.

Het gemak dient de mens! Met dit formulier kunt u ons kantoor/verzekeraar machtigen om premies automatisch van uw rekening af te schrijven. Goed om te weten dat u iedere betaling binnen 8 weken kunt laten terugboeken

Met deze scan wil ons kantoor nagaan wat er eventueel is gewijzigd (of op korte termijn gaat wijzigen) in de huidige situatie. Naar aanleiding van de antwoorden wordt ons eerder afgegeven advies opnieuw beoordeeld en met u doorgenomen.

Met deze scan wil ons kantoor nagaan of uw huidige arbeidsongeschiktheids-verzekering nog wel past bij uw huidige situatie. Periodiek plegen wij daarom onderhoud op eerder afgegeven adviezen en uw AOV.

Dit is een enquete waarmee ons kantoor bewustzijn wil creëren voor de toch wel erg grote risico's die een zelfstandig ondernemer loopt bij arbeidsongeschiktheid. Menig ondernemer komt zonder een afdoende regeling in grote financiele problemen. Hoe heeft u het geregeld?

Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) uw organisatie valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om uw digitale veiligheid op orde te hebben!

Met behulp van dit formulier kunt u een of meerdere wijzigingen aan ons kantoor doorgeven. Denk aan bijvoorbeeld wijziging risicoadres, bankrekeningnummer of ieder andere wijziging die van belang is.

Veilig bestanden uitwisselen met uw relaties. Privacy speelt online een belangrijke rol. Of: dat zou het moeten doen. Voor het veilig versturen van bestanden zijn e-mail en USB-sticks geen geschikt middel met datalekken in het achterhoofd. Grote bestanden kunnen daarnaast een obstakel zijn. Met SafeDownload wisselt u veilig bestanden uit met uw relaties en andersom. AVG proof!

Login of registreer!